Algemeen

Voor informatie inzake beschikbaarheid van het terrein, de gebouwen en de aan huur en verhuur verbonden kosten, verwijzen wij naar bestuur en beheerder van de kinderboerderij. Alle aanvragen worden door bestuur en beheer beoordeeld, afgewezen of geaccordeerd.

Gebruik hiervoor het contactformulier