Het beleid van ‘t Weidje ten aanzien van dieren

Dierenwelzijn: Bij het beheer, bestuur en alle medewerkers van kinderboerderij ’t Weidje staat het welzijn van het dier voorop. ’t Weidje vervult een voorbeeldfunctie, daarom is het van belang dat in de relatie tussen bezoekers en dieren iedereen zich op zijn gemak voelt. De boerderij gebruikt hierbij als leidraad de regels zoals die worden ondersteund door Dierenbescherming Nederland. Groepsdieren worden zoveel mogelijk gezamenlijk gehouden en er wordt een ruime huisvesting geboden waardoor een dier zich goed en vrij kan bewegen. Het natuurlijk gedrag van het dier wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Er is voor elk dier specifiek voedsel volgens een vast voedingsschema om een goede gezondheid te bevorderen. Er wordt op een vast tijdstip gevoerd en er is een niet-voeren beleid voor bezoekers, zodat de gezondheid van de dieren niet in gevaar komt. De dieren hebben de mogelijkheid om zich terug te kunnen trekken indien daar behoefte aan is, schuilplekken zijn aanwezig. De hoeveelheid dieren is afgestemd op de beschikbare oppervlakte weiland en stal en aan het beschikbare budget.

Fokbeleid: Er wordt op de kinderboerderij niet gefokt voor geldgewin en vooraf wordt beoordeeld of er jonge dieren geboren kunnen worden zodat er geen overschot aan dieren ontstaat. Aan de hand hiervan wordt er een fokbeleid opgesteld. Een gezonde populatie van dieren vereist dat er regelmatig jonge dieren worden geboren of toegevoegd, hierdoor wordt tevens jong publiek enthousiast de kinderboerderij te bezoeken. Er bestaat een samenwerkingsverband met andere kinderboerderijen in de regio, waarbij er onderling jonge dieren uitgewisseld kunnen worden.

Wettelijke bepalingen en regels van gezondheidsdienst voor dieren: De dieren worden volgens de richtlijnen van de gezondheidsdienst voor dieren geënt. De wettelijke regelgeving met betrekking tot vervoer, registreren en hygiëne worden in acht genomen. Per 2013 heeft de boerderij een geiten – en schapengroep aangeschaft met een CAE en CL vrije status, wat wil zeggen dat zij vrij zijn van bepaalde ziektes. Er wordt hiervoor meegewerkt aan programma’s die door de gezondheidsdienst zijn opgesteld.

Afstandsdieren: Een belangrijke consequentie van de schapen- en geitengroep met de status zwoegervrij, CAE en CL vrij is dat er geen dieren op het terrein mogen komen die deze status niet hebben. Aangeboden knaagdieren, pluimvee en/of andere dieren worden niet aangenomen om de eigen dierengroep te beschermen tegen besmettelijke ziektes. Tevens houden we hiermee de controle op het aantal dieren dat verblijft op de boerderij. Als dieren over het hek worden gezet (veelal konijnen/pluimvee) kunnen die niet op de boerderij blijven, de kinderboerderij zorgt in dat geval voor onmiddellijke herplaatsing. De kinderboerderij verwijst mensen die een dier kwijt willen door naar de instanties die daar speciaal voor opgericht zijn, zie daarvoor onze web-site. Bij uitzondering worden dieren aangenomen indien er sprake is van een ras die ons eigen bestand volwaardiger maakt. Voorwaarde is dat bewezen is dat ze gezond zijn. Een goed voorbeeld is een kippenras dat nog op onze boerderij zou kunnen passen.

Zeldzame Nederlandse huisdierrassen: ‘t Weidje werkt mee aan het instant houden van zeldzame Nederlandse huisdierrassen en een groot gedeelte van de dierenpopulatie komt voor op deze lijst.

Budget: Het aantal dieren is gekoppeld aan de begroting van de boerderij. Er is een jaarlijks budget waar de hele groep dieren van onderhouden wordt.

Educatie: Het laten zien van een verscheidenheid aan dieren en hun nakomelingen op de kinderboerderij is een belangrijk onderdeel van de educatie. Tijdens de openingstijden is er te allen tijde toezicht op bezoek en dieren om de opgestelde gedragsregels na te leven. De toezichthouder is in staat de bezoekers informatie te verstrekken met betrekking tot de herkomst, het leven, het gedrag, de voeding en voortplanting van de aanwezige dieren. Er wordt zoveel mogelijk uitgelegd wat welzijn en respect voor dieren inhoudt. De boerderij heeft daarin een voorbeeldfunctie.