Bestuur

  • Ton Mol, Voorzitter
  • Willem Meijer, Secretaris
  • Rob Koning, Penningmeester
  • Ron Korver, Algemeen

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

De laatste door het bestuur goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening treft u onderstaand aan.