Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden overeenkomstig de statuten van de stichting. Mocht u nadere informatie wensen over de bestuursleden resp. hun functie binnen de stichting, dan kunt u daartoe een verzoek indienen via het contactformulier.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

De laatste door het bestuur goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening treft u onderstaand aan.