Doelstelling en mogelijkheden kinderboerderij 't Weidje

Met de renovatie van Kinderboerderij ’t Weidje is beoogd om in de gemeente Wormerland een laagdrempelige en toegankelijke voorziening te realiseren van waaruit integrale activiteiten in het kader van wonen, zorg en welzijn worden geboden. Door de centrale ligging midden in een woonwijk ‘Midden Zuid’, heeft de kinderboerderij een bredere buurtfunctie. Het streven was om met de renovatie van de kinderboerderij te realiseren dat de kinderboerderij een multifunctionele ontmoetingsplek in de woonwijk voor diverse doelgroepen wordt. De stichting Kinderboerderij ’t Weidje werkt hierbij samen met de gemeente Wormerland, maatschappelijke organisaties, onderwijs en welzijnsinstellingen en is met name gericht op kinderen en de kwetsbare burgers.

De kinderboerderij heeft na de renovatie een bredere maatschappelijke functie en kan zich nu richten op het creëren van ontmoetingsfaciliteiten voor diverse doelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kinderen, mensen met dementie en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kinderboerderij bied hierin een podium voor het uitvoeren van de diverse activiteiten. De renovatie heeft geleid tot de volgende mogelijkheden:

 • het realiseren van voorzieningsmogelijkheden in het kader van dagbesteding en begeleiding naar aanleiding van de overheveling vanuit de AWBZ
 • het bieden van ruimte voor sociale activiteiten voor specifieke ontmoetingsgroepen
 • het faciliteren van werkervaringsplekken voor personen met een afstand tot arbeidsmarkt, in het kader van de Wet Werk en Bijstand
 • het leggen van een koppeling tussen brede schoolactiviteiten en de combinatiefunctie Sport en Cultuur, zoals het verzorgen van natuureducatie.
Om de maatschappelijke voorzieningen en activiteiten te kunnen bieden vanuit de kinderboerderij is de fysieke locatie van de kinderboerderij gerenoveerd. Met de renovatie zijn:
 • de voorwaarden geschapen om te kunnen voldoen aan het nog vast te stellen gemeentelijk beleid in het kader van dierenwelzijn
 • kan Stichting Kinderboerderij ’t Weidje voldoen aan eisen van Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN)
 • wordt voldaan aan de landelijke normen in het kader van de CROW (Publicatie Toegankelijkheid voor Mindervaliden), zodat de voorziening toegankelijk is voor ouderen en minder validen.
De extra functies die de kinderboerderij heeft gekregen zijn:
 • mogelijkheid tot dagbestedingactiviteiten voor mensen met een beperking
 • activiteiten- en bewegingsplaats voor ouderen
 • ontmoetingsruimte voor dementerenden
 • kinderboerderij: verblijfplaats van dieren
 • re-integratie-/werkervaringsplek in het kader van Wet Sociale Werkvoorziening en Wet Werk en Bijstand
 • ontmoetingsplaats in het kader van Wijk- en Buurtgericht werken
 • vergaderlocatie(kleinschalig) voor maatschappelijke organisaties en verenigingen
 • overige buurtgerichte activiteiten
De kinderboerderij kan nu ook gebruikt worden door de volgende doelgroepen:
 • Buurtbewoners
 • Ouderen
 • Minder Validen
 • Instellingen die werken met personen met een grote afstand tot de      arbeidsmarkt
 • Instellingen die werken met mensen met een handicap
 • Overige maatschappelijke organisaties
 • Stageplaatsen voortgezet onderwijs
In/op de accommodatie zijn de volgende faciliteiten gerealiseerd:
 • ontmoetingsruimte
 • sanitaire ruimten, inclusief kleedruimte en wasgelegenheid
 • invalidentoilet
 • een verschoningsruimte voor baby’s
 • eenvoudige keuken(geen frituur)
 • buiten fitnessruimte (beweegtuin)
 • ruimte voor o.a. creatieve vorming
 • opslag voor onderhoud en beheer (gereedschap, dierenvoeders)
 • stallen voor dieren
 • speeltuin voor jongere kinderen
 • infotheek met computers voor educatief gebruik
 • EHBO-voorziening
 • aansluiting voor PC/WiFi (voor het geven van computerlessen aan ouderen en werkzoekenden)
 • de infrastructuur op het terrein is geschikt gemaakt voor mindervaliden, rolstoel en scootmobiel.