Verzoek tot uw bijdrage!

De kinderboerderij is nog steeds in ontwikkeling. Het ziet er prachtig uit, de dieren hebben mooie verblijven en kinderen groot en klein kunnen er heerlijk spelen in onze vernieuwde speeltuin. Het is een fijne ontmoetingsplek voor jong en oud, waar je in contact kunt komen met elkaar en onze boerderijdieren. Ook voor een speurtocht met leuke dierenweetjes kun je bij ons terecht.

De aankomende jaren gaan wij steeds meer activiteiten organiseren en willen wij graag de inrichting van de gemeenschapsruimte leuker maken voor kinderen en meer educatie aanbieden. Ook voor scholen zou het fijn zijn om binnenkort bij ons terecht te kunnen voor lesmateriaal. We hebben plannen genoeg.

Om deze plannen te realiseren en voor de dagelijkse verzorging van onze dieren is uw bijdrage meer dan welkom.

Draagt u Kinderboerderij ‘t Weidje ook een warm hart toe? Maak dan uw gift over op rekeningnummer IBAN: NL62INGB0000576248 t.n.v. Stichting tot instandhouding van de Kinderboerderij ‘t Weidje of maak gebruik van de acceptgirokaart.

Mede namens alle "bewoners", alvast onze hartelijke dank voor uw steun! Medewerkers en bestuur van de Stichting Kinderboerderij ’t Weidje.


Kinderboerderij ‘t Weidje is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan deze instellingen geheel of gedeeltelijk aftrekbaar op het belastbaar inkomen. De beschikking is afgegeven onder nummer 8155.73.121.

Wie helpen ons al