Help!

Ook dit jaar doen wij weer een dringend beroep op alle inwoners van Wormer, die Kinderboerderij ’t Weidje een warm hart toedragen, voor een financiële bijdrage.

Met de ingebruikneming van de nieuwe stal is er hard gewerkt aan vernieuwing van het dierenbestand met de aanschaf van gegarandeerd ziektevrije dieren en zeldzame Nederlandse dierrassen. Uw jaarlijkse bijdrage is hard nodig om alle dieren in het “Groene Hart van Wormer” goed te kunnen voeden en verzorgen.

Inmiddels is het terrein aangepast om ook de oudere inwoners van Wormer zich thuis te laten voelen op de Kinderboerderij met de aanleg van een beweegtuin en een buitenschaakspel. Het opknappen van de speeltuin voor de kleintjes staat op dit moment in de planning, dit is nodig om de kinderen veilig en plezierig te kunnen laten spelen. Ook hiervoor is uw steun dit jaar nodig!

Draagt u Kinderboerderij ‘t Weidje ook een warm hart toe? Maak dan uw gift over op rekeningnummer IBAN: NL62INGB0000576248 t.n.v. Stichting tot instandhouding van de Kinderboerderij ‘t Weidje of maak gebruik van de acceptgirokaart.

Mede namens alle “bewoners”, alvast onze hartelijke dank voor uw steun! Medewerkers en bestuur van de Stichting Kinderboerderij ’t Weidje.


Kinderboerderij ‘t Weidje is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan deze instellingen geheel of gedeeltelijk aftrekbaar op het belastbaar inkomen. De beschikking is afgegeven onder nummer 8155.73.121.

Openingstijden

Dinsdag t/m Zondag
van 10 tot 17 uur
Op maandag gesloten.

Adres

Spatterstraat 105a
1531 DC Wormer

Kinderspellen
Sponsors

De zonnepanelen op onze kinderboerderij zijn geplaatst met bijdragen van de gemeente Wormerland en de provincie Noord-Holland.
Provincie NH
Wormerland

Powered by