Algemene InformatieVakantie-opvang

Er bestaat de mogelijkheid om uw dieren tijdens de vakantie door ons te laten opvangen. Daartoe dient een ingevuld en ondertekend formulier te worden overgelegd. Download formulier 'vakantie-opvang':


Kinderfeestje

Het is mogelijk uw kinderfeestje op de Kinderboerderij te organiseren (behalve op zaterdag) tijdens de reguliere openingstijden van 10:00 tot 17:00 uur. Op maandag is de kinderboerderij gesloten. Download formulier 'kinderfeestje':


Vergaderingen

Het is mogelijk uw bijeenkomst of vergadering in de gemeenschapsruimte van de Kinderboerderij, de Parel, te organiseren van dinsdag t/m vrijdag, na de reguliere openingstijd van 17:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur. Download formulier 'vergaderingen':
Huisregels


Welkom op onze kinderboerderij. Wij en onze dieren zijn blij met uw aandacht. Voor de veiligheid van u, maar ook van de dieren, verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen:
Omgang met onze dieren Regels op het terrein

Het beleid van ‘t Weidje ten aanzien van dieren


Dierenwelzijn: Bij het beheer, bestuur en alle medewerkers van kinderboerderij ’t Weidje staat het welzijn van het dier voorop. ’t Weidje vervult een voorbeeldfunctie, daarom is het van belang dat in de relatie tussen bezoekers en dieren iedereen zich op zijn gemak voelt. De boerderij gebruikt hierbij als leidraad de regels zoals die worden ondersteund door Dierenbescherming Nederland. Groepsdieren worden zoveel mogelijk gezamenlijk gehouden en er wordt een ruime huisvesting geboden waardoor een dier zich goed en vrij kan bewegen. Het natuurlijk gedrag van het dier wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Er is voor elk dier specifiek voedsel volgens een vast voedingsschema om een goede gezondheid te bevorderen. Er wordt op een vast tijdstip gevoerd en er is een niet-voeren beleid voor bezoekers, zodat de gezondheid van de dieren niet in gevaar komt. De dieren hebben de mogelijkheid om zich terug te kunnen trekken indien daar behoefte aan is, schuilplekken zijn aanwezig. De hoeveelheid dieren is afgestemd op de beschikbare oppervlakte weiland en stal en aan het beschikbare budget.

Fokbeleid: Er wordt op de kinderboerderij niet gefokt voor geldgewin en vooraf wordt beoordeeld of er jonge dieren geboren kunnen worden zodat er geen overschot aan dieren ontstaat. Aan de hand hiervan wordt er een fokbeleid opgesteld. Een gezonde populatie van dieren vereist dat er regelmatig jonge dieren worden geboren of toegevoegd, hierdoor wordt tevens jong publiek enthousiast de kinderboerderij te bezoeken. Er bestaat een samenwerkingsverband met andere kinderboerderijen in de regio, waarbij er onderling jonge dieren uitgewisseld kunnen worden.

Wettelijke bepalingen en regels van gezondheidsdienst voor dieren: De dieren worden volgens de richtlijnen van de gezondheidsdienst voor dieren geënt. De wettelijke regelgeving met betrekking tot vervoer, registreren en hygiëne worden in acht genomen. Per 2013 heeft de boerderij een geiten – en schapengroep aangeschaft met een CAE en CL vrije status, wat wil zeggen dat zij vrij zijn van bepaalde ziektes. Er wordt hiervoor meegewerkt aan programma’s die door de gezondheidsdienst zijn opgesteld.

Afstandsdieren: Een belangrijke consequentie van de schapen- en geitengroep met de status zwoegervrij, CAE en CL vrij is dat er geen dieren op het terrein mogen komen die deze status niet hebben. Aangeboden knaagdieren, pluimvee en/of andere dieren worden niet aangenomen om de eigen dierengroep te beschermen tegen besmettelijke ziektes. Tevens houden we hiermee de controle op het aantal dieren dat verblijft op de boerderij. Als dieren over het hek worden gezet (veelal konijnen/pluimvee) kunnen die niet op de boerderij blijven, de kinderboerderij zorgt in dat geval voor onmiddellijke herplaatsing. De kinderboerderij verwijst mensen die een dier kwijt willen door naar de instanties die daar speciaal voor opgericht zijn, zie daarvoor onze web-site. Bij uitzondering worden dieren aangenomen indien er sprake is van een ras die ons eigen bestand volwaardiger maakt. Voorwaarde is dat bewezen is dat ze gezond zijn. Een goed voorbeeld is een kippenras dat nog op onze boerderij zou kunnen passen.

Zeldzame Nederlandse huisdierrassen: ‘t Weidje werkt mee aan het instant houden van zeldzame Nederlandse huisdierrassen en een groot gedeelte van de dierenpopulatie komt voor op deze lijst.

Budget: Het aantal dieren is gekoppeld aan de begroting van de boerderij. Er is een jaarlijks budget waar de hele groep dieren van onderhouden wordt

Educatie: Het laten zien van een verscheidenheid aan dieren en hun nakomelingen op de kinderboerderij is een belangrijk onderdeel van de educatie. Tijdens de openingstijden is er te allen tijde toezicht op bezoek en dieren om de opgestelde gedragsregels na te leven. De toezichthouder is in staat de bezoekers informatie te verstrekken met betrekking tot de herkomst, het leven, het gedrag, de voeding en voortplanting van de aanwezige dieren. Er wordt zoveel mogelijk uitgelegd wat welzijn en respect voor dieren inhoudt. De boerderij heeft daarin een voorbeeldfunctie.


Doelstelling en mogelijkheden kinderboerderij ‘t Weidje


Met de renovatie van Kinderboerderij ’t Weidje is beoogd om in de gemeente Wormerland een laagdrempelige en toegankelijke voorziening te realiseren van waaruit integrale activiteiten in het kader van wonen, zorg en welzijn worden geboden. Door de centrale ligging midden in een woonwijk ‘Midden Zuid’, heeft de kinderboerderij een bredere buurtfunctie. Het streven was om met de renovatie van de kinderboerderij te realiseren dat de kinderboerderij een multifunctionele ontmoetingsplek in de woonwijk voor diverse doelgroepen wordt. De stichting Kinderboerderij ’t Weidje werkt hierbij samen met de gemeente Wormerland, maatschappelijke organisaties, onderwijs en welzijnsinstellingen en is met name gericht op kinderen en de kwetsbare burgers.

De kinderboerderij heeft na de renovatie een bredere maatschappelijke functie en kan zich nu richten op het creëren van ontmoetingsfaciliteiten voor diverse doelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kinderen, mensen met dementie en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kinderboerderij bied hierin een podium voor het uitvoeren van de diverse activiteiten. De renovatie heeft geleid tot de volgende mogelijkheden:
om de maatschappelijke voorzieningen en activiteiten te kunnen bieden vanuit de kinderboerderij is de fysieke locatie van de kinderboerderij gerenoveerd. Met de renovatie zijn: De extra functies die de kinderboerderij heeft gekregen zijn: De kinderboerderij kan nu ook gebruikt worden door de volgende doelgroepen: In/op de accommodatie zijn de volgende faciliteiten gerealiseerd:

Algemeen


Voor informatie inzake beschikbaarheid van het terrein, de gebouwen en de aan huur en verhuur verbonden kosten, verwijzen wij naar bestuur en beheerder van de kinderboerderij. Alle aanvragen worden door bestuur en beheer beoordeeld, afgewezen of geaccordeerd.

Historie

Kinderboerderij ’t Weidje werd in 1973 opgericht door de heer Nico Welp. Samen met de Stichting tot instandhouding van Kinderboerderij ’ t Weidje werd de kinderboerderij opgebouwd tot wat het nu is. De ligging en grootte van de Kinderboerderij zijn uniek en maakt deel uit van de “groene wig” van Wormerland. Sinds januari 2010 is de Stichting eigenaar en beheerder geworden van de Kinderboerderij en is het huidige bestuur bezig om de Kinderboerderij weer tot het middelpunt te maken van de Wormer gemeenschap. De doelstelling van de stichting is te voldoen aan het Dieren Welzijnsplan van de Gemeente Wormerland en het behalen van certificering door de overkoepelende organisatie SKBN. De Kinderboerderij’ t Weidje is door de belastingdienst inmiddels ook gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.(ANBI)

Bestuur

Openingstijden

Dinsdag t/m Zondag
van 10 tot 17 uur
Op maandag gesloten.

Adres

Spatterstraat 105a
1531 DC Wormer

Kinderspellen
Sponsors

De zonnepanelen op onze kinderboerderij zijn geplaatst met bijdragen van de gemeente Wormerland en de provincie Noord-Holland.
Provincie NH
Wormerland

Powered by