Publicatie foto’s

Op onze kinderboerderij maken wij foto’s om te laten zien wat wij allemaal doen. Foto’s worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens spelletjesmiddagen, dierendag, schaapscheerdersfeest en andere feestdagen. Ook uw zoon/dochter of u zelf kan op deze foto’s te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen of u zelf schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Heeft u bezwaar? Wilt u dit dan s.v.p. even aangeven tijdens uw bezoek.